GÜÇLENDİRME PROJELERİ

Hasar görmemiş yapının genel olarak beklenen olası bir depreme dayanıklı hale getirilmesi için mukavemetin ve taşıma kapasitesinin artırılmasına güçlendirme denilmektedir.

Yapı Güçlendirme : mevcut yapı elemanlarının yeterli taşıyıcı değerlere ulaşması için yapılan çalışmalardır.

Mevcut yapıların doğrusal performans yöntemi ile durum değerlendirilmesi yapılabilir.

Gerekli görüldüğü takdirde 2007  Türk Deprem yönetmeliğine uygun olarak Güçlendirme Projeleri hazırlanır.

Güçlendirme yöntemi olarak Kolon mantolaması, Perde ilavesi veya Kiriş güçlendirme uygulamaları yapılabilir.